De hoofdstukken van de Huainanzi

De Huainanzi bestaat uit 20 essays of hoofdstukken en een samenvatend essay. Dit laatste hoofdstuk heeft de vorm van een rapsodie (fu) en is vermoedelijk voorgedragen bij de aanbieding van het boek aan keizer Wu.

Het boek heeft een duidelijke structuur en kan in twee delen worden beschouwd. De hoofdstukken 1-8, met als thema Dao, vormen de roots/wortels - Ben (). De hoofdstukken 9-20, met als thema Shi (), de affairs, vormen de branches/takken - Mo (). Deze vormen een eenheid te vergelijken met een boom met zijn wortelstelsel en zijn talllaoze takken vol gebladerte. Samen vormen ze een boom. De 'affairs' hebben ieder een eigen stijl of genre (discussies, overtuigingen etc.)

Hieronder presenteren we in het kort de hoofdstukken.

De titels zijn uit de vertalingen van John S. Major e.a. 2010 en van Charles le Blanc e.a uit 2003 (Frans).

1. 原道 Yuandao - Originating in the Way / Du 'Dao' originel

Onderwerp: Dao (道) - De Weg. The principle of universality: the Way as the origin of all things and the source of comprehensiveness.

2. 俶真 Chuzhen - Activating the Genuine / Du commencement du réel

Onderwerp: De (德) - Kracht. Cosmogonic principles of nondifferentiation, differentiation, division, transformation, and change

3. 天文 Tianwen - Celestial Patterns / Des signes célestial

Onderwerp: Tian (天) - Hemel. Celestial Patterns Principles of astronomy, astrology, and mathematical harmonics.

4. 墬形 Zhuixing - Terrestrial Forms / Des formes terrestres

Onderwerp: Di (地) - Aarde. Terrestrial Forms Principles of geography, topography, and ecology earth.

5. 時則 Shize - Seasonal Rules / Des règles saisonnières

Onderwerp: Shi () - De jaarlijkse cyclus. Seasonal Rules Integration of time and space: annual cycles of yin and yang and the Five Phases

6. 覽冥 Lanming - Surveying Obscurities / De l'examen des choses obscures

Onderwerp: Ganying (感應) - Resonantie. Het principe van resonantie dat aarde en hemel verbindt en andere natuurlijke fenomenen.

7. 精神 Jingshen - Quintessential Spirit / Des esprits essentiels

Onderwerp: Ren (仁) - Mensheid. The origins and nature of human consciousness and physiology, principles of self-cultivation, and characteristics of the sage.

8. 本經 Benjing - The Basic Warp / De la chaïne originelle

Onderwerp: Renyi (仁義) - Moraliteit. The distinguishing principles of sagely virtue, the authority of the ancient Five Emperors and Three Kings.

9. 主術 Zhushu - The Ruler's Techniques / De l'art du maïtre

Onderwerp: Shu () - Techniques. The distinguishing techniques of the sagely ruler.

10. 繆稱 Miucheng - Profound Precepts / Des évaluations fallacieuses

Onderwerp: Cheng (稱) - Percepts. Illustrations of correct deportment toward the populace by means of Quintessential Sincerity

11. 齊俗 Qisu - Integrating Customs / De l'equivalence des moeurs

Onderwerp: Ji () - Records. Illustrations of how to integrate diverse customs and ritual practices broadly conceived.

12. 道應 Daoying - Responses of the Way / Des résonances du "Dao"

Onderwerp: Jie () - Exegesis. Illustrations of how to respond to diverse circumstances by means of the Way, as the Laozi does

13. 氾論 Fanlun - Boundless Discourses / De l'inconstance des choses

Onderwerp: Lun (論) - Discourses. Illustrations of how to assess and adjust to change as a sage does.

14. 詮言 Quanyan - Sayings Explained / Des paroles probantes

Onderwerp: Yan (言) - Sayings. Demonstrations of how to compare by means of analogies and to elucidate the main tenets of human affairs through illustrations from gnomic verse.

15. 兵略 Binglüe - An Overview of the Military / De l'utilisation des armes

Onderwerp: Lüe (略) - Overview. Explanations of which military methods should be employed and under what circumstances

16. 說山 Shuoshan - A Mountain of Persuasions / Montagne de propos

Onderwerp: Shui (說) - Persuasions. Demonstrations of how to construct persuasive arguments through the use of talking points.

17. 說林 Shuolin - A Forest of Persuasions / Forêt de propos

Onderwerp: Shui (說) - Persuasions. Demonstrations of how to construct persuasive arguments through the use of talking points.

18. 人間 Renjian - Among Others / Du monde des hommes

Onderwerp: Bian () - Dialectics. Explications of paradoxes to illustrate the workings of the Way in various life situations.

19. 脩務 Youwu - Cultivating Effort / Du devoir de se cultiver

Onderwerp: Nan () - Refutations. Illustrations of why a ruler must devote effort to the task of rulership and how to assert or refute a particular proposition in the course of oral debate or discussion.

20. 泰族 Taizu - The Exalted Lineage / De la synthèse ultime

Onderwerp: Zong () - Genealogy. Demonstrations of how the current ruler can continue the illustrious “lineage” of the Five Emperors and Three Kings and bring honor and prosperity to the Liu clan.

21. 要略 Yaolüe - An Overview of the Essentials / Sommaire

Onderwerp: Lüe (略) - Overview. De stijl is een fu van de Westelijke Han, een compositie bedoeld voor recitatie. Het onderwerp is een uitleg waarom de Huainanzi is geschreven en hoe deze begrepen dient te worden.


colofon | cookies | afkortingen en iconen